ظرف سرامیکی (6 عدد)

5001

محصول جدید

ظرف سرامیکی - این محصول همراه با بسته بندی مخصوص شرکت ماهرشک ارائه میشود-بسته شامل 6 عدد ظرف می باشد

300 قلم

450,000 ریال بدون مالیات.